Kvíz - Osobnost 1. 1. Byl autorem nejstarší teorie o temperamentu Hippokrates?
  ano
  ne
  Klikněte sem a zadejte text.
  Klikněte sem a zadejte text.


 2. 2. V kterém století byla vypracována nejstarší teorie temperamentu?
  6.-7. stol. př. n.l.
  8.-9.stol.pr.n.l.
  2.-3.stol.př.n.l.
  4.-5.stol.př.n.l.


 3. 3. Co označujeme jako melancholé?
  sliz
  krev
  žluč
  černá žluč


 4. 4. U kterého typu převládá tělesná tekutina - krev
  melancholik
  cholerik
  flegmatik
  sangvinik


 5. 5. Kdo nejstarší teorii o temperamentu ve 2.stol.př.n.l. upravil?
  Avicenna
  Asklépios
  Galenos
  Amon


 6. 6. Ke kterému typu je symbolicky přiřazována červená?
  melancholik
  flegmatik
  cholerik
  sangvinik


 7. 7. Ke kterému typu je symbolicky přiřazována žlutá?
  sangvinik
  cholerik
  flegmatik
  cholerik


 8. 8. Introvert je člověk zaměřený na sebe
  ano
  ne
  Klikněte sem a zadejte text.
  Klikněte sem a zadejte text.


 9. 9. Melancholik je hovorný, vnímavý, společenský, nestálý, optimistický
  ano
  ne
  Klikněte sem a zadejte text.
  Klikněte sem a zadejte text.


 10. 10. Cholerik je náladový, tichý, vážný,citlivý, uzavřený
  ano
  ne
  Klikněte sem a zadejte text.
  Klikněte sem a zadejte text.