MS Excel - úkoly1. Vytvoř jednoduchou tabulku, ve které zaznamenáš počet hodin sledování televize v týdnu. Následně vytvoř k této tabulce graf

2. Vyber si libovolnou základní skupinu Eura 2012. Do tabulky zaznamenej (výhry, prohry, skóre, počet bodů), k tabulce zkopíruj vlajky příslušných států
(ukázka: tabulkaeuro+sledovanitv.xlsx )

3. Vytvoř rozvrh svojí třídy, kde zaznamenáš červenou barvou, ke kterým předmětům máš kladný vztah


4. Vyhledej na Wikipedii Rusko a najdi článek města – tabulku přepiš a sečti počet obyvatel v jednotlivých městech, na závěr vypočítej průměr. K tabulce umísti fotky z jednotlivých měst.

5. Najdi hlavní města sousedních států. Poté vytvoř tabulku, do které zaznamenáš odjezdy z Prahy do hlavních měst v pondělí po 16h (www.idos.cz)

6
. Vytvoř hrací plánek

7. Grafy
(ukázky: graf1.xlsx, graf2.xlsx, graf3.xlsx, graf4.xlsx, )

8.
Vytvoř libovolnou osmisměrku

9. Vymysli osm jmen žáků, zapiš jim známky z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, dějepisu, přírodopisu, zeměpisu a přírodopisu a spočítej průměr jednotlivého žáka ze všech předmětů, ale i průměr všech známek ze všech předmětů (ukázka: prumerznamek.xlsx )

10. Vyhledej 10 měst v Rusku,
dej je do pořadí podle počtu obyvatel, nakonec celkově sečti
(ukázka: Ruskooo.xlsx )