Slohové útvary
Literární žánry
Slovní druhy a jejich platnost v textu
Žánry lidové slovesnosti