Kvíz - mluvnice 1. 1. Podstatné jméno hmyz je:
  Hromadné
  Pomnožné
  Látkové


 2. 2. Podstatné jméno krev je:
  Hromadné
  Pomnožné
  Látkové


 3. 3. Podstatné jméno tepláky je:
  Hromadné
  Pomnožné
  Látkové


 4. 4. Na ulici se –hromáždili lidé:
  s
  z

 5. 5. Na zahradě jsme sbírali –červenalá jablka:
  s
  z

 6. 6. Šestero bot – slovo šestero je:
  Číslovkou
  Podstatným jménem
  Přídavným jménem


 7. 7. AU, to bolí. Slovo au je:
  Částicí
  Citoslovcem
  Předložkou


 8. 8. Tato ponožka. Slovo tato je:
  Podstatné jméno
  Předložkou
  Zájmeno


 9. 9. Podle jakého vzoru je labuť:
  Podle písně
  Podle kosti
  Podle moře


 10. 10. Sněhulák se skloňuje podle vzoru:
  Pán
  Hrad
  Muž